Prijava korisnika  HR EN  
   
 
 
 
 
     
 
 
Igranje golfa
Gradsko igralište
Natjecateljsko igralište
Kalendar turnira
Galerija slika
Rezervacije igrališta
Lokalna pravila
Pravila odijevanja
Pravila ponašanja na vježbalištu
Pravila ponašanja na igralištu
Lokalna pravila za turnire
Pravila korištenja golf-autića:
 

• Nije dopušteno korištenje autića bez odgovarajuće prijave i preuzimanja autića na recepciji kluba.
• Korisnik autića mora imati najmanje 18 godina i imati valjanu vozačku dozvolu.
• U autiću se mogu voziti najviše dvije osobe i dva seta palica. Osoblje kluba ima diskrecijsko pravo spojiti pojedinačne vozače u jedan autić ako je potrebno.
• Poštujte sve prometne znakove za golf-autiće.
• Igrači moraju poštovati pravila korištenja autića. Pravila će se mijenjati u skladu godišnjim dobom i vremenskim uvjetima i bit će objavljena na recepciji kuba.
• Uvijek se koristite postojećim stazama za autiće, posebice u blizini tee-eva i green-ova. Nije dopušteno voziti autić na udaljenosti manjoj od 10 m od tee-a ili green-a, osim na stazama za autiće. Nije dopušteno voziti se kroz hazarde, uključujući bunkere i prirodna područja. Autiće vozite samo po fairway-u.
• Ne vozite autiće po padinama, u rough-u, po nestabilnom terenu, po mekanim područjima na fairway-u, i na mjestu gradnje.
• Golf-autići koriste se na vlastitu odgovornost. Korisnik autića odgovara za svu štetu nastalu nesavjesnom upotrebom.
• Osoba koja bude kršila pravila korištenja golf-autića bit će udaljena s igrališta.

 
Pravila ponašanja na igralištu
 

• U golf & country clubu Zagreb primjenjuju se Pravila golfa, koja je odobrio R&A Rules Limited te Pravila ponašanja, koja je prihvatio od R&A, osim u slučajevima kad ih zamjenjuju lokalna pravila.
• Svi igrači se moraju predbilježiti za startno vrijeme i prijaviti se na recepciji kluba prije početka igre, gdje će im biti izdana dnevna green fee karta. Dnevna green fee karta potvrđuje da je igrač podmirio svoje obveze na recepciji kluba i treba biti vidljivo istaknuta na golferskoj torbi. Vlasnici godišnjih karata za igru trebaju godišnju kartu držati vidljivo istaknutu na torbi. Igra počinje s 1. tee-a, osim ako osoblje recepcije ili starter ne izda drugačije upute. Polja se igraju prema redoslijedu. Nije dopušteno preskakati polja niti ponavljati igranje polja.
• Od svih igrača očekuje se disciplinirano ponašanje, sportski duh i ljubaznost u svakom trenutku.
Propisano vrijeme igre za 18 polja je 4 sata i 30 minuta. Svaka skupina odgovorna je za poštivanje brzine igre i držanje tempa sa skupinom ispred nje. Sporija skupina mora propustiti bržu skupinu, bez obzira na broj igrača, ako se pojavi jedan prazan fairway ispred spore skupine. Igrajte „ready golf“ (izvedite udarac kad ste spremni za igru) sve vrijeme.
• Svaki igrač mora imati vlastitu torbu za golf i palice.
• Igrač u skupini koji ima najniži hdcp, zadužen je i odgovoran za svoju skupinu (flight).
• Golf marshall bit će na igralištu sa zadaćom da pomogne igračima održati tempo igre, poštujući pravila ponašanja kao i primjenu lokalnih pravila. Molimo da poštujete smjernice ili upute klupskog osoblja.
• Uprava igrališta može zatvoriti igralište za igru ako utvrdi da bi igra ili loši vremenski uvjeti mogli oštetiti travnjak. Svi igrači moraju napustiti igralište kad dobiju takve upute od klupskog osoblja.
• Na igralištu nije dopušteno vježbanje. U tu svrhu koristite se vježbalištem za duge udarce (driving range), te vježbalištem za kratke udarce (chipping i putting green).
• Zabranjeno je igrati driving range lopticama na igralištu. Nije dopušteno oštećivati tee-eve i fairway-e u probnim udarcima.
• Klupsko osoblje može spojiti manje skupine igrača u jednu. Zabranjeno je igranje više od 4 igrača u skupini u bilo koje vrijeme.
• Ako igrač vjeruje da je njegova loptica završila izvan granica igrališta ili može biti izgubljena izvan vodenog hazarda, radi uštede vremena, njegova je obveza odigrati privremenu lopticu.
• Pažljivo popravite sva vidljiva oštećenja green-a nastala udarcem loptice, napunite pijeskom ili vratite divot na fairway-u, napunite pijeskom divot na tee-u i popravite sve tragove u bunkeru nakon igre iz njega. Oprezno rukujte zastavicom na green-u i kad je vraćate u rupu. Loptice iz rupe ne vadite palicom. Pokupite s tee-a sve slomljene stalke za lopticu. Na driving range-u vježbajte samo s označenih položaja. Na chiping green-u vježbajte samo kratke udarce, do maksimalno 20m.
• Ručnim kolicima ne prolazite preko tee-eva, green-ova, forgreen-ova, između green-ova i bunkera ili hazarda, uključujući bunkere.
• Dopušteno je konzumirati alkoholna pića ako su kupljena u klupskom restoranu. Uprava zadržava pravo odbiti posluživanje alkoholnih pića ako smatra da je to u interesu gosta ili igrališta.
• Smeće ostavljajte u odgovarajuće kante na igralištu.
• Molimo poštujte vlasnike kuća i njihovu imovinu oko igrališta. Ne ulazite autićima na privatan posjed. Ne izvodite udarce s privatnog posjeda. Igrač je odgovoran za svu štetu koju uzrokuje na privatnom posjedu.
• Na igralištu se nalaze toaleti i služite se njima.
• Djeci u dobi od tri godine ili mlađoj, nije dopušten pristup igralištu. Djeci u dobi od 3 do 12 godina dopušten je pristup igralištu u pratnji odrasle osobe. U klupskoj kući, također, moraju biti pod nadzorom odrasle osobe. Iznimke su moguće samo uz dopuštenje voditelja kluba.
• Psima i ostalim kućnim ljubimcima nije dopušten pristup igralištu.

 
Preuzmite: lokalna pravila_gradsko igralište_hrv&eng
Preuzmite: lokalna pravila_natjecateljsko igralište_HRV&ENG

ŽELIMO VAM DOBRU IGRU!