Prijava korisnika  HR EN  
   
 
 
 
 
     
 
 
Objekti
Kalendar događanja
Klupska kuća
Klupska kuća golf akademije
Restoran
Pro Shop
Win salon
Caddy room
Svlačionice
Vježbalište
Ostala infrastruktura
Win salon
 
click to expand ...
WIN salon zasebna je dvorana veličine 110 m2 s balkonima na istočnoj i zapadnoj strani.
WIN salon posebno je uređen i tehnički opremljen kako bi zadovoljio potrebe naših vrlo važnih partnera.

WIN salon se koristi najavom.
Korištenje salona je na raspolaganju našim WIN-WIN partnerima koji koriste naš paket usluga.
Osim WIN-WIN partnera pravo korištenja WIN salona imaju vlasnici i manager golf & country cluba Zagreb, članovi Predsjedništva kluba te naš počasni/a predsjednik/ca kluba, a što može biti svaki gradonačelnik/ca grada Zagreba ukoliko prihvati tu funkciju.